Rozvoj síly

28. dubna 2007 v 15:19 |  Historie - plavání

Rozvoj síly

Svalová síla člověka je obvykle definována jako schopnost překonávat
pomocí svalové kontrakce vnější odpor, břemeno, zatížení. Nervosvalový
aparát může přitom pracovat v podmínkách statických či dynamických.
Při statickém úsilí pracuje sval v izometrickém pracovním režimu a
nemění svou délku, nýbrž pouze napětí. Při dynamické práci může jít
o dva druhy izotonického pracovního režimu: dochází buď k překonávání
břemene a zkrácení svalu(izotonie myometrická) nebo k brzdícímu
zpomalení, sval se prodlužuje(izotonie poliometrická).


Svalová síla se může uplatnit při různých pohybových
projevech, a to buď jako činitel určující přímo sportovní výkon, nebo
jako činitel spolu ovlivňující výkon. Ve druhém případě vstupuje síla
do spojení s ostatními pohybovými schopnostmi ? hovoříme o rychlostní
síle, silové vytrvalosti.
Základní charakteristikou svalové síly je absolutní síla.
Je to největší hodnota svalové kontrakce, jaké může jedinec v daném
pohybu dosáhnout. Může být měřena hmotností břemene, která je schopna
zabránit zkrácení svalu při jeho maximálním podráždění. Vzhledem k tomu,
že množství svalové hmoty, velikost fyzoilogického průřezu svalu a
neuromuskulární řízení jsou u různých jedinců rozdílné, budou různé
i jejich hodnoty absolutní síly u stejných svalových skupin.
Význam absolutní síly pro sportovní výkon je tím
menší, čím více klesají požadavky na maximální kontrakci a čím více
narůstají požadavky na vytrvalostní pohybové projevy. K tomu dochází
obvykle při takových sportovních výkonech, které jsou spojeny s přemisťováním
těla v prostoru, tedy u cyklických druhů sportu. V těchto případech
jsou důležité ukazatelé relativní síly.


Relativní silou rozumíme hodnotu svalové síly, kterou je
sportovec schopen vynaložit na 1kg hmotnosti jeho těla. Zjistíme ji tím, že
absolutní sílu dělíme hmotností těla. V plavání můžeme relativní
sílu vyjádřit i podílem vynaložené síly na jednotku plochy příčného
průřezu těla, neboť tato plocha má velký význam pro hodnotu celkového
odporu vody.Praktický význam rozlišování absolutní a relativní síly spočívá
v tom, že v jednotlivých druzích sportu používáme při silovém
tréninku různé prostředky a metody. Trénink zaměřený na rozvoj absolutní
síly se orientuje na metody a cvičení, v jejichž důsledku dochází k výraznému
růstu svalové hmoty. Naproti tomu trénink, který je zaměřen na rozvoj
relativní síly, zejména v cyklických druzích sportu, se vyhýbá
podstatnějšímu růstu svalové hmoty a růst síly se opírá o rozvoj
mechanismů nervosvalové regulace, rozvoj schopnosti rychlého zapojení svalových
vláken, zlepšení intermuskulární koordinace. Používají se převážně
rychlostně svalová cvičení.
Při plaveckém výkonu dochází sice k přemisťování těla
plavce v prostoru po dráze plavání, avšak vůči gravitační síle
plavec nevynakládá žádné úsilí. Za této situace se může silová příprava
plavce uskutečňovat metodami, které přírůstky síly zajišťují růstem
svalové hmoty, bez ohledu na souběžný růst hmotnosti těla. Tyto metody
jsou z hlediska silového rozvoje účinnější, jednodušší, časově
úspornější, než metody, při nichž se snažíme o rozvoj síly při omezení
nadměrného růstu svalové hmoty.
V plaveckém tréninku se uplatňují tři hlavní metody
rozvoje svalové síly:
1/ Metoda maximálního zatížení- jde o tréninkovou
metodu vzpěračského typu. Používá zatížení (břemena, odpory) o
velikosti 1-2 opakovacích maxim (OM). 1 OM je takové zatížení, které zvládne
sportovec při daném cvičení pouze jedenkrát. Cvičení se zatížením 1-2
OM se používá pro silový rozvoj velkých svalových skupin a vyvolávají
největší přírůstky absolutní svalové síly.
Je přirozené, že skutečná hodnota 1OM bude u každého
sportovce individuálně rozdílná, pouze subjektivně bude pro všechny maximální.
2/ Metoda dynamická- zatížení se pohybuje mezi
6-10OM, jde o stereotypní silová cvičení se zapojením velkých svalových
skupin v pomalém tempu. Uplatnění izotonických (myometrických a
poliometrických) pracovních režimů je zde výrazně větší než v prvé
metodě, čímž je poprvé mobilizován i dynamický, silově vytrvalostní
faktor. Cvičení tohoto typu vyvolávají intenzivní růst svalové hmoty, zařazují
se do tréninkového programu periodicky a jsou zaměřena dlouhodoběji vždy
na určité svalové skupiny.
3/ Metoda izometrická- vyvíjí se maximální
statické úsilí (izometrické napětí) po dobu 4-6 sekund. Na rozdíl od předcházejících
metod, při nichž se globálně zapojují větší svalové skupiny, umožňuje
tato metoda výběrové působení. Intenzivní kontrakce s vhodně volenými
intervaly odpočinku vyvolává pozitivní změny i ve statické silové
vytrvalosti. Maximální izometrická napětí jsou však spojena se zatajováním
dechu, což zvyšuje nitrohrudní tlak a ztěžuje krevní cirkulaci. Izometrická
síla se špatně přenáší do dynamické silové vytrvalosti. V tréninku
plavců se proto popisovaná metoda využívá jen jako doplňková. Rozvoj
svalové síly je náplní převážně prvé etapy přípravného období. V dalších
etapách tréninku tento rozvoj slábne a trénink se zaměřuje v podstatě
na udržení silového potenciálu plavce. Přitom je důležitá systematická
kontrola hodnot absolutní síly, která bez adekvátních tréninkových podnětů
klesá. Průběh poklesu absolutní síly je roven době, v níž se síla
získávala. Čím rychleji jí bylo dosaženo, tím rychleji po přerušení tréninku
klesá. Je proto důležité, aby do tréninkového programu byla silová cvičení
s maximálním zatížením zařazována celoročně, i když jejich
frekvence nebude v jednotlivých tréninkových obdobích stejná. Přihlíží
se rovněž ke sportovní specializaci plavců(sprinteři, vytrvalci), k jejich
individuálním zvláštnostem, k rozpisu závodního období apod..
Další průběh silové a rychlostní přípravy plavce je
charakterizován stále výraznější specifikací ve směru rozvoje silově
vytrvalostních schopností v plaveckých podmínkách.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Paťka( judik) Paťka( judik) | Web | 28. dubna 2007 v 15:20 | Reagovat

Ahojky.. máš pěknej blog!!

a neceš pro mě hlasovat v soutezce o nej blog???(ako judika!!!).. tadyk je odkaz... http://kaca-nik.blog.cz/0704/jaky-blocek-vyhraje

P.S.: Plsky hlasuj!!!.. ta soutěž pro mě hoodně zanmená...

P.P.S.:My blog je judik.blog.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama